wyszukiwanie zaawansowane
1 » Zwroty i wymiana2

Zwroty i wymiana

REKLAMACJE I ZWROTY


Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres justyna.kwolek@interia.pl lub pocztą polską na adres
Zuria-fashion Justyna Kwolek
Iskrzynia ul. Graniczna 19,
38-422 Krościenko Wyżne


Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu:
Zuria-fashion Justyna Kwolek, Iskrzynia ul. Graniczna 19, 38-422 Krościenko Wyżne wraz z paragonem.

Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres justyna.kwolek@interia.pl lub pocztą polską na adres
Zuria-fashion Justyna Kwolek
Iskrzynia ul. Graniczna 19,
38-422 Krościenko Wyżne


Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 

Przejdź do strony głównej